Rassemblement en solidarité avec les prisonniers politiques catalans ce 10 novembre

Angelets de la Terra logo

Ramon Faura nous communique sous le titre « Cassolada per la Llibertat à Perpignan » avec prière d’insérer :

« Les Angelets de la Terra convoquent la deuxième Cassolada per la Llibertat ce samedi 10 Novembre, à 15h30, devant le consulat d’Espagne à Perpignan. Un grand rassemblement unitaire et solidaire en faveur de la démocratie, suite à l’annonce du procureur espagnol qui demande plus de 200 ans cumulés de prison pour les politiques et autres personnalités ayant participé à l’organisation du référendum en Catalogne, le 1er Octobre 2017.

Les Angelets de la Terra avaient organisé une première « cassolada » en mars dernier, avec casseroles, banjos et sifflets. Lors de cette manifestation festive et revendicative, 300 personnes (selon l’Indépendant) étaient venues demander la libération des prisonniers politiques catalans et le retour des exilés. Depuis, les Angelets ont organisé quatre Concerts per la Llibertat à Alenya, Villefranche de Conflent, Le Soler et Pézilla-la-Rivière, qui ont permis de collecter 9.500 euros en faveur des prisonniers et des exilés. Ils ont aussi créé l’exposition itinérante Visca per la Llibertat, actuellement à Prats-de-Mollo et bientôt à Alenya, Villeneuve-de-la-Rao et Saleilles, présentant le travail de 45 photojournalistes sur le processus d’indépendance en Catalogne.

Le succès populaire de ces manifestations est possible grâce au travail bénévole de centaines de personnes aux origines et activités très diverses, aux 35 groupes de musique professionnels, principalement de Catalogne Nord mais aussi d’Occitanie et de Catalogne du Sud, aux 26 commerces du centre-ville de Perpignan qui ont accueilli Visca per la Llibertat pendant Visa pour l’Image, aux 45 photojournalistes qui ont cédé leurs photos, aux médias de tous les Pays Catalans qui relaient l’information, aux mairies courageuses et solidaires qui accueillent les Angelets, aux associations qui collaborent avec eux et à la Casa de la Generalitat.

Dans la droite lignée des actions menées par les Angelets de la Terra, La Cassolada per la Libertat a pour objectif de réveiller les consciences face à des enjeux qui concernent tous les démocrates. Peut-on tourner le dos à 80% de la population sud-catalane qui réclame pacifiquement le droit de voter pour décider de son futur ? Peut-on accepter qu’on emprisonne des politiques, présidents d’associations, fonctionnaires et artistes pour leurs idées ? La Cassolada per la Llibertat qui rejoindra la manifestation de la Diada de Catalunya Nord ou Correllengua, du consulat d’Espagne à la place Catalogne, souhaite rassembler personnalités, partis politiques, syndicats et associations, au-delà des divergences et des différences. Entre tots, ho farem tot ! C’est ensemble que nous avancerons ! »

Cassolada per la Llibertat a Perpinyà
Els Angelets de la Terra convoquen la segona Cassolada per la Llibertat aquest dissabte 10 de novembre a les 15h30, davant del consolat espanyol a Perpinyà. Una gran manifestació unitària i solidaria en suport a la democràcia, després de l’anunci del fiscal espanyol que demana més de 200 anys de presó pels organitzadors del referèndum a Catalunya l’1 d’octubre de 2017.

El Angelets de la Terra van organitzar una primera « cassolada » al març. Van participar-hi 300 persones (segons la premsa local) per exigir l’alliberament dels presos polítics catalans i el retorn dels exiliats. Des de llavors, els Angelets van organitzar quatre Concerts per la Llibertat a Alenyà, Vilafranca de Conflent, El Soler i Pesillà de la Ribera, que van permetre recaptar 9.500 euros per les caixes de solidaritat. També van crear l’exposició itinerant Visca per la Llibertat – actualment a Prats de Molló i després a Alenyà, Vilanova de Raò i Salelles-, presentant el treball de 45 fotoperiodistes sobre en el procés.

L’èxit popular d’aquests esdeveniments és possible gràcies al treball voluntari de centenars de persones als orígens i activitats diverses, als 35 grups de música professionals, principalment de Catalunya Nord, però també d’Occitània i de Catalunya del Sud, als 26 comerços del centre de Perpinyà que van exposar Visca per la Llibertat durant Visa pour l’image, els 45 fotògrafs que van oferir les seves fotos, els mitjans de comunicació arreu dels Països catalans que transmeten la informació, alcaldes valent i solidària que acullen els Angelets, associacions que col·laboren amb ells i la Casa de la Generalitat.

En la continuïtat de les accions dels Angelets de la Terra, la Cassolada per la Llibertat té com a objectiu sensibilitzar la gent de Catalunya Nord sobre uns fets gravíssims que concerneixen tots els demòcrates. Podem negar el dret de vot a 80% de la població sud-catalana que vol decidir el seu futur? Podem acceptar que empresonen polítics, presidents d’associacions, funcionaris i artistes per les seves idees? La Cassolada per la Llibertat, que s’unirà a la manifestació de la Diada de Catalunya Nord o Correllengua, anirà del consolat espanyol a la plaça de Catalunya. Vol reunir personalitats, partits polítics, sindicats i associacions, més enllà de les divergències i les diferències. Entre tots ho farem tot!

rassemblement-en-solidarite-avec-les-prisonniers-politiques-catalans-ce-10-novembre

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.