La Secció Filològica de l’Iec a approuvé le système de transcription du grec moderne

Alà Baylac Ferrer, membre de l’Iec (Institut d’Estudis Catalans), nous communique, avec prière d’insérer :

« La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans réunie pour sa session mensuelle le 14 février à Barcelone a approuvé en séance plénière le nouveau système de transcription du grec moderne en langue catalane.

Présenté par Lluís Polanco, les indications détaillées de la transcription feront prochainement l’objet d’une publication destinée à tous les hellénistes. La commission de Transcription et translitération devrait également publier le système de transcription de la langue chinoise en catalan finalisé par l’académie en 2019 (en ligne : https://www.iec.cat/llengua/documents/transcripcio_xines_catala.pdf).

Parmi les derniers travaux et outils de la Secció Filològica de l’Iec, notons le nouveau moteur de cherche du site des Œuvres complètes de Pompeu Fabra (éditées par Joan Solà et Jordi Mir) présenté par Lluís de Yzaguirre: https://www.upf.edu/web/portalpompeufabra. Le projet est une collaboration de la Secció Filològica et de la Chaire Pompeu Fabra. L’index des Œuvres complètes de Pompeu Fabra en version papier a été presenté par Anna Pineda.

L’Académie a par ailleurs approuvé son plan de travail et ses projets pour l’année 2020 au sein de ses commissions : Gramàtica ; Lexicografia. Onomàstica ; Transcripció i transliteració ; Estandardització ; Infraestructua i corpus lingüístic ; Visibilitat ; Terminologia científica i tècnica… Plus d’informations sur : www.iec.cat. »

La Secció Filològica de l’Iec ha aprovat el sistema de transcripció del grec modern

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, reunida per a la sessió mensual del 14 de febrer a Barcelona, va aprovar el nou sistema de transcripció del grec modern a la llengua catalana. Presentat per Lluís Polanco, les indicacions detallades de la transcripció seran ben aviat objecte d’una publicació destinada a tots els hel·lenistes. La Comissió de Transcripció i transliteració també és previst que publiqui el sistema de transcripció de la llengua xinesa al català finalitzat per l’acadèmia el 2019 (en línia: https://www.iec.cat/challengegua/documents/transcripcio_xines_catala.pdf). Entre els darrers treballs i eines de la Secció Filològica de l’Iec, destaquem el nou cercador del portal de les Obres completes de Pompeu Fabra (editades per Joan Solà i Jordi Mir) presentat per Lluís de Yzaguirre: https://www.upf.edu/web/portalpompeufabra. El projecte és una col·laboració de la Secció Filològica i la Càtedra Pompeu Fabra. Anna Pineda va presentar l’índex de les Obres completes de Pompeu Fabra en versió paper. La Secció filològica de l’Iec també ha aprovat el seu pla de treball per a l’any 2020 i els projectes que portaran a terme els seus comitès: Gramàtica; Lexicografia; Onomàstica; Transcripció i transliteració; Estandardització; Infraestructua i corpus lingüístic; Visibilitat; Terminologia científica i tècnica… Més informació a: www.iec.cat.