La Casa de la Generalitat accueille une exposition de photographie historique sur le début de la guerre des Segadors

la-casa-de-la-generalitat-accueille-une-exposition-de-photographie-historique-sur-le-debut-de-la-guerre-des-segadors

« 1640 : la révolte des Segadors » est une reconstitution historique de la vie à Barcelone avant l’émeute du Corpus de Sang le 7 juin 1640 ; le projet est porté par le collectif de photographes Districte IX Imatge de Barcelone. L’exposition se tiendra du 3 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Le vernissage est prévu le mercredi 12 décembre à 18h30.

La Casa de la Generalitat a Perpinyà accueillera du 3 décembre au 31 janvier l’exposition 1640 : la révolte des Segadors*. Il s’agit d’un projet de photographie mené par l’association de Barcelone Districte IX Imatge qui reconstitue les évènements qui ont donné lieu à l’émeute du Corpus de Sang de 1640. Cette journée est en même temps le déclencheur de la guerre des Segadors (1640-1652) qui est survenue par la suite. Le vernissage sera le mercredi 12 décembre à 18h30.
L’exposition aborde la période du 17e siècle lorsque la monarchie de Castille participait au conflit européen de la guerre de Trente Ans et cherchait à réprimer les tentatives d’envahissement de la part de la France. Dans le cadre de ce contexte, le comte-duc d’Olivares, ministre favori du roi espagnol Philippe IV, mettait en place l’Union des Armes. Cette mesure allait à l’encontre du régime constitutionnel catalan et la Catalogne se retrouvait forcée à augmenter les efforts humains et financiers pour soutenir la Castille. Le mécontentement des Catalans se traduisit par une révolte des paysans, prélude à la guerre des Segadors.
Le conflit entre Catalogne et Castille s’étendait jusqu’à 1652. Les tensions entre la monarchie hispanique et française restaient cependant ouvertes et ce n’est qu’en 1659 qu’elles trouveraient une voie de résolution à travers la signature du Traité des Pyrénées. Celui-ci a entraîné l’amputation de la Catalogne et la perte du Roussillon, du Conflent, du Vallespir, du Capcir et d’une partie de la Cerdagne en faveur de la France.

Une reconstitution historique
Les premières images de 1640 : la révolte des Segadors montrent le quotidien tranquille des paysans. Ce monde idyllique est progressivement déstabilisé par la tension et la violence. Les dernières images de l’exposition témoignent de l’insurrection des paysans face à la présence des soldats castillans.
Afin d’effectuer une reconstitution fidèle de la vie au 17e siècle, les photographes de Districte IX Imatge ont sollicité l’expertise de l’historien Joan Pallarès-Personat. Celui-ci a contribué à la rédaction des textes de l’exposition qui expliquent le contexte historique et social de la guerre des Segadors.
L’exposition a également été possible grâce à la prestation de plusieurs compagnies de théâtre de la ville de Barcelone. Leurs comédiens portent les vêtements qui étaient caractéristiques de la Catalogne de la première moitié du 17e siècle.
Un collectif de photographes de Barcelone
Districte IX Imatge est une association regroupant des photographes qui se sont spécialisés à la photographie de reconstitution historique. Les auteurs qui ont participé à cette exposition sont Jordi Palomeras, Josep Maria Garcia, Juanma Mercado, Miguel Parreño et Salvador Atance.
1640 : la révolte des Segadors est le troisième projet de Districte IX Imatge.

* en français, un segador est un faucheur

La Casa de la Generalitat a Perpinyà acollirà a partir del 3 de desembre i fins el 31 de gener l’exposició 1640: la revolta dels Segadors. Es tracta d’una mostra fotogràfica realitzada per l’entitat barcelonina Districte IX Imatge que recrea els fets que van conduir a l’avalot del Corpus de Sang de 1640, esdeveniment que va detonar la posterior Guerra dels Segadors (1640-1652). El vernissatge serà el dimecres 12 de desembre a les 18.30 hores.
L’exposició aborda el període del segle XVII en què la corona de Castella es trobava implicada en el conflicte europeu de la Guerra dels 30 Anys i volia reprimir els intents d’invasió per part de França. En aquest context, el comte-duc d’Olivares, cortesà del rei espanyol Felip IV, instaurava la Unió d’Armes. Aquesta mesura atemptava contra el règim constitucional català, ja que obligava Catalunya a participar en la lleva forçada de soldats, a recaptar nous impostos i a ajudar les tropes castellanes. El descontentament entre la població catalana va comportar una insurrecció dels camperols; era el preludi de la revolta dels Segadors.
L’enfrontament entre Catalunya i Castella va durar fins l’any 1652. Tanmateix, el conflicte entre la monarquia hispànica i França romania obert i, de fet, no va trobar una via de resolució fins l’any 1659 amb la signatura del Tractat dels Pirineus, quan Catalunya va ésser desballestada i va veure com el Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i una part de la Cerdanya eren cedits als francesos.

Una recreació amb assessorament històric
Les primeres imatges de 1640: la revolta dels Segadors mostren la tranquil·la vida quotidiana dels camperols. De mica en mica, però, aquest món idíl·lic comença a trontollar, ja que la tensió i la violència comencen a fer acte de presència. Les darreres imatges de la mostra ja mostren la insurrecció dels camperols davant l’aparició de l’exèrcit hispànic.
Per tal de realitzar una recreació el més fidedigne possible, Districte IX Imatge ha recorregut a l’assessorament de l’historiador Joan Pallarès-Personat, el qual també ha col·laborat en la redacció dels textos de l’exposició que expliquen el context històric i social de la revolta dels Segadors.
L’exposició ha comptat amb la participació de diferents grups de teatre de la ciutat de Barcelona, els intèrprets dels quals recreen l’estètica i la indumentària de la Catalunya de la primera meitat del segle XVII.

Un col·lectiu de fotògrafs de Barcelona
Districte IX Imatge és una entitat de la ciutat de Barcelona formada per un grup de fotògrafs especialitzats a produir una escenografia fotogràfica de caràcter històric.
Els autors de les fotografies que integren l’exposició de la Casa de la Generalitat a Perpinyà són Jordi Palomeras, Josep Maria Garcia, Juanma Mercado, Miguel Parreño i Salvador Atance.
1640: la revolta dels Segadors és el tercer projecte fotogràfic de Districte IX Imatge.

la-casa-de-la-generalitat-accueille-une-exposition-de-photographie-historique-sur-le-debut-de-la-guerre-des-segadors

la-casa-de-la-generalitat-accueille-une-exposition-de-photographie-historique-sur-le-debut-de-la-guerre-des-segadors2

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.