La Casa de la Generalitat a Perpinyà lance l’appel à candidatures pour le prix Ramon Juncos

la-casa-de-la-generalitat-a-perpinya-lance-lappel-a-candidatures-pour-le-prix-ramon-juncos

La Casa de la Generalitat a Perpinyà lance l’appel à candidatures pour le prix Ramon Juncosa de journalisme transfrontalier 2019. La période de dépôt des candidatures termine le 5 avril. Le prix sera décerné lors de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Catalunya Nord le 26 avril prochain.

L’appel à candidatures pour le prix Ramon Juncosa de journalisme transfrontalier 2019 est déjà ouvert. Comme chaque année, la Casa de la Generalitat a Perpinyà organise ce prix récompensant des travaux journalistiques ou de vulgarisation qui mettent en valeur des aspects de l’Espace Catalan Transfrontalier, composé des comarques de Girona et du territoire de la Catalogne Nord.

Les travaux se portant candidats doivent être :
* Des textes publiés sur papier (presse professionnelle, revues d’associations, publications institutionnelles, publicité)
* Des productions audiovisuelles (radio, télévision)
* Des documents sur support numérique (toutes modalités confondues)

Sont éligibles les travaux publiés entre le 1 avril 2018 et le 31 mars 2019. Seulement les travaux en langue catalane y peuvent concourir et doivent faire un usage non-sexiste et non-androcentrique de la langue.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au vendredi 5 avril. Le dépôt des candidatures peut s’effectuer soit sur Internet soit sur place auprès de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (1, rue de la Fusteria, F-66000 Perpinyà) et de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona (place de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).

Le prix Ramon Juncosa de journalisme transfrontalier est doté de 1 200 euros.

Le prix sera décerné lors de la Nit de Sant Jordi, la soirée de remise de prix littéraires organisée par Òmnium Catalunya Nord. La Nit de Sant Jordi aura lieu le jeudi 26 avril à Perpinyà.

La Casa de la Generalitat a Perpinyà convoca el Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2019
* El termini de presentació de candidatures finalitza el 5 d’abril
* El treball guardonat es farà públic en el transcurs de la Nit de Sant Jordi organitzada per Òmnium Catalunya Nord

La convocatòria del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2019 ja és oberta. Com any rere any, la Casa de la Generalitat a Perpinyà convoca aquest guardó, l’objectiu del qual és reconèixer treballs de caràcter periodístic o divulgador que facin valer alguns dels aspectes que vertebren l’Espai Català Transfronterer, constituït per les comarques gironines i les comarques de la Catalunya del Nord.

Els treballs que optin a aquest premi poden ser:
* Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, publicitari)
* Treballs audiovisuals (ràdio, televisió)
* Articles o treballs en suport digital (en totes les modalitats existents)

Com a requisits, els treballs no poden ser inèdits. En aquest sentit, han d’haver estat publicats o emesos entre l’1 d’abril de 2018 i el 31 de març de 2019. Els treballs també han de ser en llengua catalana i han de fer un ús no sexista o androcèntric del llenguatge.

Els treballs es poden presentar fins al divendres 5 d’abril. Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant el model d’imprès normalitzat, que es pot obtenir a tramits.gencat.cat i a presidencia.gencat.cat, o bé a les instàncies de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà) i de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).

El Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers està dotat amb 1.200 euros.
El treball periodístic o divulgador vencedor es donarà a conèixer en el transcurs de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Catalunya Nord, que es celebrarà el dijous 26 d’abril a Perpinyà.