Ils referment le Coll de Banyuls !

Aujourd’hui, lundi 23 janvier, à 9h40 du matin, un engin de la Mairie de Banyuls arrive en haut du Coll pour bloquer le passage du coll et se conformer à l’arrêté de fermeture donné par la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

Alor que pas plus tard que vendredi soir dernier, le coll était rouvert, après deux ans de fermeture, pour faciliter la communication entre Espolla et Banyuls.

Les habitants des deux villes et des départements respectifs exigent la réouverture depuis janvier 2021. Mais la volonté politique du gouvernement français, sous prétexte d’antiterrorisme et d’immigration clandestine, est de maintenir le blocage de plusieurs routes le long de la frontière. Et tout cela avec la complicité du gouvernement espagnol, qui n’a pas été en mesure d’inverser une situation contraire aux accords de Schengen de l’Union européenne.

La question est portée devant les tribunaux français et la Commission européenne, mais jusqu’à présent, le coll reste fermé. En attendant, ce sont les voisins touchés qui y font face avec des actions de dénonciation, comme ce dimanche dernier avec la présence de l’Association Albera sans Frontera à la Foire de l’huile et de l’olive à Espolla.

Un des rochers qui fermait le Coll de Banyuls a été exposé au milieu du parcours de la Foire où il est devenu une attraction où l’on écrivait des messages.

Face à la réitération de la fermeture du Coll de Banyuls, le Col·lectiu per l’Obertura dels Passos Fronterers exige la réouverture de tous les postes frontaliers fermés pour des motifs injustifiés.

Tornen a tancar el Coll de Banyuls !

Avui dilluns 23 de gener, quan faltaven vint minuts per les 10 del matí, una màquina de l’Ajuntament de Banyuls ha arribat dalt el Coll  per complir l’ordre de tancament donada per la Prefectura dels Pirineus Orientals.

Tot just el passat divendres al vespre es va reobrir, després de dos anys de tancament, per facilitar la comunicació entre Espolla i Banyuls.

Els veïns dels dos pobles i de les respectives comarques exigeixen la reobertura des del primer moment, el gener de 2021. Però la voluntat política del Govern francès, amb l’excusa de l’antiterrorisme i la immigració il·legal, és de mantenir el bloqueig de diverses carreteres als llarg de la frontera. I tot això amb la complicitat del Govern espanyol que no ha estat capaç de revertir una situació que contradiu els acords de Schengen de la Unió Europea.

El tema ha arribat a instàncies judicials franceses i a la Comissió europea, però de moment no hi ha solucions. Mentrestant, son els veïns afectats que ho afronten amb les obertures puntuals i les accions de denúncia, com la d’aquest passat diumenge amb la presència de l’Associació Albera sense Frontera a la Fira de l’Oli i l’Olivera d’Espolla. Precisament, un dels rocs que tancaven el Coll de Banyuls s’exposava en mig del recorregut de la Fira on es va convertir en un atractiu on la gent hi escrivia missatges.

Davant la reiteració en tancar el Coll de Banyuls, exigim la reobertura de tots els passos de frontera tancats per injustificats.