Exposition : une langue vers la liberté à Pezilla-la-Rivière

laccent-encore-sujet-a-discrimination-selon-oui-au-pays-catalan

À partir de ce lundi 14 août la médiathèque Ramon Llull de Pezilla-la-Rivière accueille l’exposition La llengua catalana cap a la llibertat (La langue catalane vers la liberté). Cette exposition, qui a été présentée auparavant à la Casa de la Generalitat à Perpignan et à la mairie de Saint-André, a été conçue par la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC).

L’objectif de l’exposition est de présenter de façon claire et simple l’histoire et la situation actuelle du catalan aussi bien de façon globale que spécifiquement pour chaque territoire où il est parlé. Y sont évoqués sa situation sociolinguistique, sa reconnaissance officielle –quand elle existe- sa littérature et son enseignement, entre autres éléments. En définitive, cette exposition constitue un panorama général de ce qu’est la langue catalane, parlée aujourd’hui par neuf millions de personnes. Elle est présentée à Pézilla-la-Rivière grâce à un accord de coopération culturelle et linguistique avec la Casa de la Generalitat.

Renseignements : Casa de la Generalitat, 1, carrer de la Fusteria, 66000 Perpinyà. 04 68 35 17 14, casaperpinya@gencat.cat.

Exposició : Una llengua cap a la llibertat a Pesillà de la Ribera
A partir d’aquest dilluns 14 d’agost la mediateca Ramon Llull de Pesillà de la Ribera acull l’exposició La llengua catalana cap a la llibertat. Aquesta exposició, que s’havia pogut veure anteriorment a la Casa de la Generalitat a Perpinyà i a l’ajuntament de Sant Andreu, ha estat concebuda per la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC). Té per objectiu presentar de manera clara i simple la història i la situació actual del català tant de manera global com específicament en cada territori on es parla. S’hi evoca la seva situació sociolingüística, el reconeixement oficial que té o no té, la seva literatura i el seu ensenyament. En definitiva aquesta exposició constitueix un panorama general del que és la llengua catalana, parlada avui per nou milions de persones. Es pot veure a Pesillà de la Ribera gràcies a un acord de cooperació cultural i lingüística que existeix entre aquest municipi i la Casa de la Generalitat. Informacions : Casa de la Generalitat, 1, carrer de la Fusteria, 66000 Perpinyà. 04 68 35 17 14, casaperpinya@gencat.cat.

Laisser un commentaire