Deuxième congrès des Junts per Catalunya à L’Hospitalet de Llobregat

Ce week-end, le 2e Congrès des Junts per Catalunya s’est tenu à L’Hospitalet de Llobregat, le parti créé par Carles Puigdemont et désormais dirigé par Laura Borràs et Jordi Turull. Enric Balaguer, secrétaire général d’Unitat Catalana et aussi conseiller nacional de Junts per Catalunya a participé à ce grand rendez-vous. Rappelons qu’il y a un an un accord a été signé un convention pour une étroite relation entre les deux partis catalanistes.

De toutes les déclarations il faut souligner celle du nouveau président du Conseil Nacional Josep Rull : « cette nation ne s’arrête pas pas aux quatre provinces, et ils le savent parfaitement en Catalogne Nord, les amis d’Unitat Catalana sont ici et participent à ce projet collectif ». Unitat Catalana apporte son plein soutien au projet de démocratie et de liberté pour la Catalogne et continue d’œuvrer pour le rapprochement entre les deux formations.

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a l’Hospitalet de Llobregat el 2on Congrès de Junts per Catalunya el partit creat per Carles Puigdemont i que ara és liderat per Laura Borràs i Jordi Turull.

En aquesta gran cita hi va participar Enric Balaguer, secretari general d’Unitat Catalana i alhora conseller nacional de Junts per Catalunya. Recordem que fa un any s’ha signat un conveni d’estreta relacions entre els dos partits catalanistes. De totes les declaracions cal destacar les paraules del nou president del Consell Nacional Josep Rull « aquesta nació que no s’acaba als límits de les quatre províncies. Ho saben perfectament a la Catalunya Nord, i aquí hi ha els companys d’Unitat Catalana que participen en aquest projecte col·lectiu »

Unitat Catalana dòna tot el seu suport al projecte de democràcia i de llibertat per Catalunya i continua treballant per un apropament entre les dues formacions.